Development through change

מובילים תהליכי שינוי ארגוניים לצורך הטמעת יעדי החברה בשילוב מתודולוגיות ייחודיות, חווייתיות ופסיכולוגיה חיובית

פיתוח ארגוני

פיתוח בארגון מתחיל בפיתוח ההון האנושי
אנטרופי פיתוח ארגוני (לשעבר משחק החיים), מומחים בהובלת תהליכי פיתוח ארגוניים מבוססי התנסות וחוויה לארגונים גדולים.
החברה הוקמה בשנת 2007 במטרה לייעץ, ללוות ולהדריך ארגונים ביעילות, מקצועיות ובדרך התנסות מהנה וחווייתית.
הייחוד שלנו נובע משילוב בין ידע ומודלים אקדמיים מתוקפים מחקרית, מעולם התוכן של הפסיכולוגיה החיובית הארגונית, לבין תורת המישחוק (Gamification) המהווה כלי יישומי רב ערך בתחומי ההטמעה וההדרכה.
בין חברי הסגל, ד"ר תמר איציקסון המתמחה בתחומי ייעוץ ופיתוח ארגוני לעסקים, מחקריה מתמקדים בתהליכים המובילים לצמיחה, שיפור ביצועים ושגשוג בעולם העבודה.

חזון והנהלה

השירותים שלנו

חזון

הטמעה

"הפנמה, הבנה וביצוע של תכנית, רעיון, מודל או מדיניות" מדידה של הטמעה נבחנת ברמות הביצוע של הידע, המודל, הרעיון, הנוהל או המדיניות הארגונית. לכן אנו שמים דגש על עיצוב התנהגות וביצועים בנוסף להקניית הידע והמידע.

פיתוח ארגוני

"כל תהליך פיתוח דורש שינוי, אבל לא כל שינוי מוביל להתפתחות". הפיתוח הארגוני על כל רבדיו, דורש הובלת שינוי לחיוב. בין אם מדובר על שינוי התנהגותי, רגולטורי, מבני או תפיסתי.

מבוסס התנסות

המוח האנושי מתעצב ע"פ סך החוויות שאנו חווים במהלך החיים. דרך ההתנסות אנו לומדים, משנים הרגלים, מעצבים התנהגות ומביאים לתוצאות מהירות הנשמרות לאורך זמן. "חנוך למוח על פי דרכו"

פסיכולוגיה חיובית

הפסיכולוגיה החיובית הארגונית חוקרת את הקשר שבין רגשות לתוצאות ארגוניות. אנו מבססים את הידע והכלים איתם אנו פועלים בארגונים על בסיס מחקרי מתוקף בלבד ודואגים להישאר בחזית המחקר והחדשנות הארגונית.

גיימיפיקיישן

שימוש בעקרונות מעולם המשחק על מנת ליצור מוטיבציה, התפתחות, מעורבות, עניין ולמידה. עקרונות אלו הן סוד הקסם של הצלחות ארגוניות רבות.

פק"מ

פשוט, קצר, מקצועי. תמצית תפיסת העולם שלנו בהובלת תהליכי שינוי ופיתוח ארגוניים. בעולם בשינוי מתמיד, עלינו להיות יעילים וזמיש"ים (זריזים וגמישים).