ניהול סיכוני מערכות ואבטחת מידע וסייבר

ניהול סיכוני מערכות ואבטחת מידע וסייבר

חלק נכבד מהקדמה העסקית של הארגונים טמון בשימוש במערכות מידע אינטגרטיביות אשר תומכות ביוזמות העסקיות. קידמה טכנולוגית זו משמשת ככלי עיקרי במזעור הסיכונים מחד ומאידך חושפת את הארגון לסיכונים חדשים. חברת אנטרופי מציעה שירותים וכלים לאיתור, הערכה ומזעור סיכונים אלו.

התפתחות המערך הטכנולוגי התומך בפעילות העסקית של גופים פרטיים וממשלתיים, גופים מוסדיים, חברות ציבוריות ופרטיות, יוצר הזדמנויות עסקיות חדשות מחד וטומן בחובו סיכונים למידע האגור בו מאידך.

לכן, קיימת חשיבות רבה בהגנה על המידע בהיבטי שלמות, זמינות וחיסיון מפני תקיפות פוטנציאליות הן ע"י גורמים חיצוניים והן ע"י גורמים פנימיים.

כמו-כן, נושאי אבטחת המידע והסייבר קיבלו תנופה משמעותית בשנים האחרונות מבחינת מרחב האיומים שהפכו למשמעותיים יותר והינם בעלי סבירות התממשות גבוהה יותר.

אנו באנטרופי מציעים שירותי יעוץ בתחום ניהול סיכוני מערכות מידע (IT) וניהול סיכוני אבטחת מידע וסייבר.

בין השירותים אותם אנו מציעים:

שירותי ליווי עמידה בתקן ISO27001

תחום אבטחת המידע והסייבר הוא אחד התחומים הקשים ביותר להטמעה ארגונית.

הטמעה של היבטי אבטחת מידע בנכסי המידע השונים בארגון ויצירת תרבות ארגונית הדוברת את "שפת אבטחת המידע"  זו משימה מורכבת אך אפשרית.

אנו באנטרופי, רואים את העמידה בתקן ISO27001 – אבטחת מידע, כבסיס טוב לעמידה בדרישות אבטחת מידע הנדרשות מכל ארגון, ודרך מעולה להביא את הנושא לידיעת ההנהלה, מעורבותה וקבלת החלטות משותפת על בסיס הסיכונים הקיימים בתחום.

בנוסף, העמידה בתקן מהווה סוג של "הקלה" על ארגון בעמידה בסעיפי תקנות הגנת הפרטיות, השתתפות במכרזים ותנאי לביצוע השקעות שונות, רכישות ומיזוגים.

 

סקרי סייבר

פסקה אודות סקרי סייבר