גיוס הון ומימון

גיוס הון ומימון

בשל ההיכרות המעמיקה של קבוצת אנטרופי עם שוק ההון והגופים המוסדיים, אנטרופי מימון והשקעות מלווה חברות בגיוסי הון שונים מגופים מוסדיים, גופים פרטיים, קרנות השקעה וכו'. כמו כן, מלווה החברה חברות המעוניינות לגייס הון באמצעות הנפקה ציבורית (IPO) תוך תכלול המרכיבים הנדרשים מהחברה להשלמת תהליך ההנפקה.