Bottom Line. Better Value

מלווים יזמים, חברות ומשקיעים בתחומי האשראי, השקעות, מיזוגים ורכישות והערכות שווי - במקצועיות, שקיפות והדדיות

אודות

אנטרופי מימון והשקעות, מציעה ללקוחותיה שירותי בנקאות להשקעות תוך התבססות על מערכת יחסים עמקה ורבת שנים שאנו מקיימים מול גופים מוסדיים, חברות ציבוריות ופרטיות, בנקים, חברות חיתום וייעוץ ואחרים

השירותים שלנו

מחקר מעמיק

שימוש בידע כלכלי נרחב של מובילי החברה לטובת ניתוח העסקאות ויצירת אנליזה מקצועית המשקפת בצורה נאותה את שווי החברות, החוזקות והחולשות תוך ביצוע ניתוחי מיקרו ומאקרו רלוונטיים.

השאת ערך כלכלי אמיתי

אנו מאמינים ביצירת עסקאות המניבות תועלת כלכלית ועסקית לכל צדדי העסקה תוך ראיה אסטרטגית ארוכת טווח.

שירות מקיף

חברת אנטרופי מימון והשקעות מספקת ללקוחותיה שירות מקיף המהווה One Stop Shop ושער כניסה לשוק ההון הישראלי תוך כיסוי היבטים כלכליים, עסקיים, רגולטוריים ומחקריים.