האם גופי השקעות מוסדיים צריכים להתייחס גם לסיכוני סייבר בחברות בהן הם משקיעים?!

אחד השינויים המרכזיים בעולם המודרני נובעים מהתפתחות הטכנולוגיה והתבססות הארגונים עליה. כיום, אסטרטגיה של כמעט כל ארגון ומכלול פעילויותיו העסקיות והתפעוליות מושתתות על שימוש בטכנולוגיה מגוונת וככל שיעבור הזמן כך תגדל התלות בטכנולוגיה, במתן שירותים דיגיטליים ללקוחות, רשתות חברתיות ועוד. ההתפתחות הטכנולוגית הינה מנוף של ארגונים להתפתחות עסקית ואסטרטגית ומתן שירותים מתקדמים נוחים, יעילים ומהירים בין אם מדובר בדיגיטציה של שירותים, שירותי ענן ועוד.

בבחינת סיכוני טכנולוגיית המידע, נדרש לקחת בחשבון התפתחות זו ולמקד את ראיית הסיכונים תוך הבנת מוקדי הסיכון החדשים שנוצרים.

תהליך הטיפול בסיכוני טכנולוגיה בארגון נמנה לגישתנו על התהליכים החשובים הנדרשים לביצוע בארגונים בעת הזו, ובתוך עולם סיכונים זה, סיכון הסייבר הנו אחד הסיכונים המרכזיים ביותר עמו מתמודד כל ארגון.

כתבתם של מתי אהרון, מנכ"ל אנטרופי ממשל תאגידי uרואי סטאל, מנכ"ל אנטרופי יועצים

לקריאת המאמר המקצועי                           לכתבה בכלכליסט