אחריות תאגידית

אחריות תאגידית היא גישה ניהולית אסטרטגית באמצעותה מנהל הארגון את השפעותיו אל מול בעלי העניין במטרה לייצר עבורם ערך אמיתי, לחזק את יחסי האמון איתם, לשפר את איכות ניהול הסיכונים בארגון ולהפוך איומים להזדמנויות. אחריות תאגידית היא שם כולל לשורה של כללי התנהגות של תאגיד המבקש להיחשב כארגון המתנהל בצורה הגונה, המתייחס כראוי למחזיקי העניין הסובבים אותו.

תפיסת האחריות התאגידית בעולם, כפעילות משלימה והכרחית לחברות, נובעת מההבנה שהרחבת מעגלי האחריות של התאגיד מהווה פן משלים יעדי הרווח והפעילות התחרותית. גוף עסקי פועל בתוך סביבה וקהילה ובלעדיהם אין לפעילותו הצדקה. בשנים האחרונות חברות בישראל אימצו גם את תפיסה זו.

תחומי פעילותה העיקריים של האחריות התאגידית הם רבים ומגוונים, לדוגמא: אתיקה בעסקים, ממשל תאגידי, מוצרים, פרסום ושיווק, שירות לקוחות, שותפים עסקיים, שרשרת האספקה, זכויות אדם, גיוון תעסוקתי, איכות הסביבה (מחזור, הקטנת טביעת הרגל של הארגון על הסביבה), סביבת עבודה הוגנת ומגוונת, אחריות חברתית, פילנתרופיה ועוד. עם זאת, יישום אחריות תאגידית וקיימות במסגרת ההתנהלות השוטפת של החברה יוצר ערך כלכלי לארגון לטווח הארוך, קשורה קשר הדוק לתרבות הארגונית של התאגיד או החברה.

לאנטרופי ניסיון רב בליווי תהליכים רוחביים בארגונים מובילים בארץ. אנו מלווים חברות בתהליכי הגדרה, יישום והטמעה של אחריות תאגידית ואף פיתחנו בשיתוף מומחים בתחום- מודל ייחודי בשוק להערכת היבטי אחריות תאגידית של כלל המנפיקים בשוק ההון הישראלי.

אנו מציעים שירותי ייעוץ וליווי בפיתוח מעטפת ואסטרטגיה לאחריות תאגידית המותאמות לארגון ולתחומי פעילותו, הטמעת האסטרטגיה בתרבות הארגונית וליווי שוטף בתחומי הקיימות וניהול מערכת היחסים מול מחזיקי עניין שונים.

במסגרת הליווי אנו מציעים:

 • זיהוי הנושאים המהותיים לפעילות הארגון
 • מיפוי מחזיקי העניין של הארגון
 • מיפוי הזדמנויות וסיכונים בפעילות הארגון
 • גיבוש אסטרטגיית קיימות והכנת תכניות עבודה ליישומה הכוללות יעדים מדידים
 • כתיבת מסמכי מדיניות (קוד אתי, הצהרת זכויות אדם, הצהרת מניעת שוחד ושחיתות, סחר הוגן, הגנת הצרכן ועוד.)
 • הטמעת האסטרטגיה שגובשה בקרב כלל הארגון
 • כתיבת דו"ח אחריות תאגידית שמטרתו לספר את הסיפור הכלכלי- חברתי- סביבתי של החברה.
 • ביצוע סקר אחריות תאגידית בחברות, גם בהתאם לקטגוריות הקיימות במודל אנטרופי

היתרונות בתהליכי שיפור תחום האחריות התאגידית בחברה:

 • מיפוי כולל של הפעילויות וההשפעות והצבת יעדים לשיפור
 • כלי לשיפור תדמיתי וחיזוק המוניטין  
 • ניהול סיכונים יעיל יותר
 • הגברת המוטיבציה ונאמנות העובדים
 • אמצעי לקשר ישיר, שקוף ואמין עם כלל מחזיקי העניין של החברה

 

הערכת דרוג אחריות תאגידית בכלל החברות נכון לחודש ינואר 2020

הערכת דירוג אחריות תאגידית לחברות מדד ת"א 125 נכון לחודש יולי 2020