Leading for integrity

מובילים בתחום ממשל תאגידי ואחריות תאגידית תוך הגברת השקיפות הניהולית וחיזוק האמון והקשר בין משקיעים לחברות

יעוץ ממשל תאגידי ואחריות תאגידית

ממשל תאגידי זה לא רגולציה! אלא כלי ניהולי ואמצעי להגברת אמון המשקיעים.
אנטרופי ממשל תאגידי הינה חברה מקבוצת אנטרופי העוסקת ביעוץ למשקיעים ומנפיקים בנושאי ממשל ואחריות תאגידית, ליווי חברות ותאגידים ליישום מערכי בקרה כוללים ושיפור היבטי ממשל תאגידי בהסתכלות של עלות תועלת ובשים לב לפעילות הספציפית של החברה. מתודולוגית העבודה מתבססת על מודל אנטרופי להערכת סיכונים. מטרתנו היא ללוות את החברות בדרכן לשיפור איכות הממשל התאגידי והפחתת הסיכונים הנובעים מכך, תוך ייעול ומיקוד המשאבים ויצירת שיח חיובי בין כלל מחזיקי העניין, לרבות: משקיעים מוסדיים, תאגידים, מנפיקים, בעלי המניות וגורמי הרגולציה השונים.

השירותים שלנו

אודותינו

מי אנחנו

חברת אנטרופי ממשל תאגידי מספקת שירותי יעוץ לגפים מוסדיים, חברות ציבוריות ועוד בנושאי ממשל ואחריות תאגידית. מטרתנו היא ללוות את החברות בדרכן לשיפור איכות הממשל התאגידי והפחתת הסיכונים הנובעים מכך תוך ייעול ומיקוד המשאבים ויצירת שיח חיובי בין כלל מחזיקי העניין: משקיעים מוסדיים, תאגידים, מנפיקים וגורמי הרגולציה השונים

מודל ממשל תאגידי

מודל אנטרופי להערכת סיכון הממשל התאגידי של חברות (ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות), מספק אומדן כמותי של סיכון הממשל התאגידי במנפיקים שונים בשוק ההון הישראלי כמקובל בשווקי הון מפותחים בעולם

מודל אחריות תאגידית

לאנטרופי ניסיון רב בליווי תהליכים רוחביים בארגונים מובילים בארץ. אנו מלווים חברות בתהליכי הגדרה, יישום והטעמה של אחריות תאגידית, ואף פיתחנו מודל להערכת אחריות תאגידית (ESG) של כלל המנפיקים בשוק ההון הישראלי. המודל פותח בשיתוף אנשי אקדמיה ומומחים מובילים בתחום. (חדש!)

מאגר הדירקטורים

מאגר הדירקטורים של אנטרופי מונה מעל 1,000 דירקטורים. מטרת המאגר הינה להוות בסיס לתהליכי איתור של מועמדים לכהונה כדירקטורים על ידי חברות פרטיות ומשקיעים שהינם משתמשים ייעודיים למאגר

חומר מקצועי

23/11/2021

תמונת מצב ממשל תאגידי בחברות ממשלתיות

נפתח בקובץ PDF

תמונת מצב ממשל תאגידי בחברות ממשלתיות נפתח בקובץ PDF