רגולציה

רגולציה

הגאות הרגולטורית וההכבדה של הסנקציות המוטלות על ארגונים הן נוכח הפרה של רגולציה מקומית והן בשל הפרה של רגולציה בינ"ל, הפכה את הסיכון הרגולטורי לאחד מעולמות הסיכון המרכזיים איתם מתמודדות חברות במשק. מזה למעלה מעשור מסייעת אנטרופי למגוון ארגונים לזהות, לנהל, לבקר וליישם את הנחיות הרגולציה החלות עליהם, תוך אימוץ והתאמת מתודולוגיות בינ"ל ומתן פתרונות Costume made לצרכי הארגון ובהתאם לרגולציה החלה על פעילותו. במסגרת זו אנטרופי מלווה מיום הקמתה את מרבית קציני הציות בתאגידים הבנקאיים ובחברות כרטיסי האשראי ביישום והטמעת הרגולציה החלה על פעילותם. בין היתר מגבשת אנטרופי מתודולוגיות מתקדמות להערכת הסיכונים עבור פונקציית הציות, בגיבוש מסמכי מדיניות, ביישום תהליכי בקרה מתקדמים, בגיבוש תכניות עבודה מבוססות סיכון, באפיון והטמעת מערכות תומכות לניהול ובקרת הסיכונים.

אימוץ שגרות עבודה מבוססות סיכון רגולטורי יתרמו לארגון להשגת יעדיו ושמירה על המוניטין והאינטרסים של כלל בעלי העניין.

אנטרופי מלווה מיום הקמתה את מרבית קציני הציות בתאגידים הבנקאיים ובחברות כרטיסי האשראי ביישום והטמעת הרגולציה החלה על פעילותם. בין היתר מגבשת אנטרופי מתודולוגיות מתקדמות להערכת הסיכונים עבור פונקציית הציות, בגיבוש מסמכי מדיניות, ביישום תהליכי בקרה מתקדמים, בגיבוש תכניות עבודה מבוססות סיכון, באפיון והטמעת מערכות תומכות לניהול ובקרת הסיכונים ועוד.

הרגולציה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור עברה מהפכה בעשור האחרון וכיום מהווה אחד מהרכיבים המרכזיים בניהול סיכוני הציות והרגולציה. לאנטרופי התמחות בתחום זה, החל מביצוע סקרי פערים, דרך ריענון וגיבוש מסמכי מדיניות ונהלי עבודה, גיבוש מתודולוגיות להערכת הסיכון בהתאם למאפייניו הייחודיים של התאגידי, ניתוח ואנליזה של מוקדי הסיכון, איפיון והטמעת מערכות ניטור וכו'

ההיכרות הרחבה עם שוק ההון וניסיון העשיר הנצבר באנטרופי, מאפשרים לנו לגבש ולבחון את אפקטיביות תכניות האכיפה בהתאם למוקדי הסיכון והמבנה הארגוני הייחודי של כל לקוח. באמצעות יועצים מקצועיים ומנוסים, מבצעת אנטרופי פרויקטים בתחום האכיפה במסגרתם נבחנים תהליכי העבודה ביחס לאיומי הרגולציה בתחום דיני ני"ע ומגובשות בקרות אשר  יסייעו להפחית את החשיפה להתממשות אירועי כשל או לכל הפחות יעמדו לזכות החברה ונושאי המשרה במקרים אלו.

ענף הביטוח והחיסכון ארוך טווח מתאפיין בריבוי רגולציה המסדירה את תחומי וענפי הפעילויות השונים (גמל, פנסיה, אלמנטרי, בריאות, חיים וכו'). לצד ההבנה העסקית/תהליכית של מוצרי שוק ההון, לאנטרופי היכרות גם אם דרישות והנחיות הרגולציה הרלוונטיות, לרבות התשתיות והאמצעים הנדרשים אימוץ לצורך ציות להנחיות אלו. באמצעות הראייה הרוחבית וההיכרות עם תחום הביטוח והחיסכון, מתאימה אנטרופי ללקוחותיה פתרונות יישומיים אשר יאפשרו להן לפעול בהתאם למגוון הנחיות הרגולציה הרבות, תוך מזעור החשיפה להפרה ו/או להתממשות אירועי כשל.

מגוון לקוחותיה של אנטרופי הפועלים במגזרים שונים, חייבו את אנטרופי במרוצת השנים לפעול ולהכיר מגוון תחומי רגולציה החלים על לקוחותיה ובכלל זה : דיני הגנת הפרטיות, דני הגנת הצרכן, דיני חברות, הגבלים עסקיים, רגולציה בתחום השוחד והשחיתות ועוד. באמצעות עורכי דין ממגוון תחומי התמחות, לצד הכירות תהליכית גיבשה אנטרופי תבחינים אשר יסייעו לכל ארגון בזיהוי החשיפות הרגולטוריות החלות עליו, בביצוע הקצאת משאבים מבוססי סיכון לניהול ובקרת הסיכונים ובביצוע תהליכים ממוקדי סיכון לצמצום החשיפות העשויות לנבוע במקרי כשל.