ניהול תהליכים

ניהול תהליכים – PROCESS MANAGEMENT

ניהול תהליכים – Process Management, היא תשתית המתארת ומבצעת תהליכים עסקיים ותפעוליים על כל מרכיביהם לרבות מחשב, אנשים וספקים אשר מאפשר להנהלת הארגון לקבל הבנה של התהליך מראשיתו ועד סופו. ראיית התהליך כולו תוך חיבורו ליעדיו של הארגון, מאפשרת שיפור התהליך ומחברת בין הנהלת הארגון לרכיבי התהליך.
בחברת אנטרופי, מתוקף פעילותנו רבת השנים, קיים ניסיון עשיר בניהול ושיפור תהליכים. חברת אנטרופי עוסקת בפעילותה היום יומית בניהול וניתוח תהליכים תוך מתן דגש לתמיכת התהליכים ביעדים האסטרטגיים והעסקיים של הארגון. לתפיסת עולמנו, על תהליכים להיות משולבים עם יעדיו האסטרטגיים והעסקיים של הארגון בהתאם לסוג הארגון, מורכבות הארגון, אופי הארגון, גודל הארגון, תמהיל סיכוניו ותהליכיו, הרגולציה החלה עליו ועוד. החיבור בין ניהול תהליכים לאסטרטגית הארגון ויעדיו העסקיים מדגיש את הקשר בין אופטימיזציה של תהליך לתוצאות העסקיות. בתוך כך ניתן למצוא, בין היתר, תהליכי התייעלות, תיעוד תהליכים ושיפור תהליכים ארגוניים ותפעוליים, בחינה של זרימת התהליכים ומקורות המידע מהם הם מוזנים וחיבור עולם התהליכים לעולמות ניהול סיכונים והאירועים אשר עלולים להשפיע על זרימת התהליך ולפגוע ביכולת הארגון לעמוד ביעדיו.

יש לזכור כי יעדיו האסטרטגים והעסקיים של הארגון הם המובילים בקבלת החלטות ובניהול תהליכים וסיכונים. כל ניסיון לנהל תהליך בא במטרה לשפרו תוך הבנה כי בכך מתקיימת תרומה לעמידת הארגון ביעדיו.